Skip to main content

Stressfraktur

Fænomenet stressfraktur kan opstå i flere af kroppens knogler, men ses dog hyppigst i foden. Stressfrakturer er kendetegnede ved at være mindre brud som til tider kan være svære at diagnosticeres. De opstår ikke som følge af et kraftig slag eller vrid som vi kender det ved de akutte strukturer. De opstår derimod over tid og vil i de fleste tilfælde være associeret med overbelastning. Det vil således være personer som enten via sport og motion eller arbejde udsættes for ensartede belastninger som bliver ramt af en stressfraktur.

BESTIL EN TID

Brug din sundshedsforsikring hos os

Vi samarbejder med alle de største forsikringselskaber i Danmark, og derfor dækker de ofte behandlingen hos os. Hvis du er i tvivl er du velkommen til at ringe eller skrive til os – så hjælper vi dig igennem. Se alle forsikringsselskaber, som vi samarbejder med.

Brug din sundshedsforsikring hos os

Vi samarbejder med alle de største forsikringselskaber i Danmark, og derfor dækker de ofte behandlingen hos os. Hvis du er i tvivl er du velkommen til at ringe eller skrive til os – så hjælper vi dig igennem. Se alle forsikringsselskaber, som vi samarbejder med.

Lignende diagnoser

Osteopati

Fysioterapi

Massage

Genoptræning

Hvad er symptomerne på stressfraktur?

Som nævnt kan stressfrakturer være nemme at overse. Det skyldes at symptomerne kan ligne mange andre former for overbelastninger og fordi det kan variere meget hvordan symptomer præsenteres.

Er man ramt af en stressfraktur vil man i højere eller mindre grad opleve smerten. Smerten vil være afhængig af i hvor høj grad man giver brudet hvile, men da de fleste ikke er klar over, at de har et brud oplever vi, at folk sjældent stopper med at belaste foden.

Der vil være udtalt ømhed eller sågar smerte omkring området, hvor stressfrakturen er lokaliseret.

Hos nogle kan der observeres en let hævelse omkring frakturen – særligt hvis foden ikke hviles tilstrækkeligt.

Det vil som udgangspunkt være vægtbærende belastninger, som fremprovokerer smerterne. Det kunne være ved landing under gang, løb eller spring.

For at sikre, at man under overbelastning ikke har pådraget sig en stressfraktur bør man opsøge hjælp hos en osteopatfysioterapeut eller læge, som i første omgang kan undersøge foden grundig og ved mistanke om stressfraktur kan henvise til videreudredning i form af scanning.

Hvad er behandlingen af en stressfraktur?

Har du fået konstateret en stressfraktur er det vigtigt, at du følger de anbefalinger og restriktioner som din læge i første omgang stiller op for dig. For at kunne gennemgå en optimal genoptræning bør man sikre sig at brudet har fået tilstrækkelig med ro til at kunne gennemføre denne.

Afhængig af placeringen og størrelsen af brudet, vil du blive bedt om at undgå aktiviteter, som belaster i eller omkring brudet. Det betyder ikke, at man ikke kan være fysisk aktiv under denne periode, men blot at man skal være sikker på den belastning man udsætter sig selv for.

En fysioterapeut kan i denne periode hjælpe dig med hvilke fysiske aktiviter du kan lave som alternativt til det du er vant til. Dette kunne være svømning, cykling eller anden ikke-vægtbærende træning.

Senere i dit genoptræningsforløb vil du få lagt et træningsprogram af din fysioterapeut som vil sikre, at du genskaber mobilitet, styrke og balance. Disse komponenter er vigtige for, at man kan vende tilbage til en aktiv hverdag eller sport.

I sjældne tilfælde kan man opleve, at frakturen ikke heler som ventet. I disse tilfælde kan kirurgi komme på tale, hvorefter en større genoptræning hos en fysioterapeut bør sættes i værk.

clockSend email phoneRing til os pinbook tid