Skip to main content

Skade af AC-leddet

AC står for Acrimo-Clavicular. AC-leddet er det led forbinder clavicula (kravebenet) med acromion (punkt på skulderbladdet). Selvom det ikke er i AC-leddet, at de mange bevægelser i skulderen finder sted, så er det dog alligevel et vigtigt led, når det kommer til skulderstabilitet og bevægelse i skulderen. Det skyldes, at der i forbindelse med bevægelse i skulderleddet skal foregå glid eller rul i AC-leddet og ved skader på leddet kan dette være kompromitteret. Langt de fleste skader på AC-leddet skyldes fald eller slag, hvor der enten sker en forstuvning af et af leddets mange ledbånd eller der sker en total dislokation af leddet, hvor vi ser decideret overrivning af ledbånd.

BESTIL EN TID

Lignende diagnoser

Skulderluksation

Supraspinatus tendinit

Frossen skulder

Labrumskade

Hvad er symptomerne på en AC-led skade?

Symptomerne ved en AC-ledsskade varierer af hvor stor en skade der har fundet sted. Skaderne sker som nævnt ofte ifm. uheld og slag, hvorfor noget af det afgørende for symptomerne er hvilken form for ulykke der er fundet sted og hvor stor kraften er bag skaden.

Ved en skade på AC-leddet oplever tæt på alle en lokal smerte omkring leddet.

Smerterne kan veksle afhængig af hvor mange ledbånd som er involveret og hvor stor skade selve knoglen omkring kravebenet og acromion har fået.

I nogle tilfælde opstår der en lokal hævelse omkring leddet og mange kan efter nogle dage opleve let misfarve i form af blå eller gule mærker.

Er der tale om en decideret luksation af AC-leddet kan man se en deformitet omkring leddet, hvilket ofte er tydligt, når man sammenligner med den modsatte raske side.

Mange oplever – specielt i starten – en nedsat bevægelse og kraft i skulderleddet. Det kan – men behøves ikke – være grundet smerter.

Noget tid efter skaden er sket og de værste smerter har lagt sig kan man opleve ømhed, når man ligger på den beskadiget side og mange oplever også en følelse af manglende stabilitet i skulderen, selvom det er uger eller måneder efter skaden fandt sted.

Har man lavet en skade på AC-leddet er det afgørende at man bliver undersøgt af en læge, fysioterapeut eller osteopat, som tidligt kan vurdere omfanget af skaden, samt konkludere hvor vidt der i forbindelse med uheldet er fundet andre skader sted.

Hvad er behandlingen efter en AC-led skade?

Det afgørende for behandlingsforløbet efter en AC-ledsskade er omfanget af skaden. Langt de fleste kan heldigvis blive behandlet konservativt hos en fysioterapeut, mens der i få tilfælde kan være behov for kirurgi.

Umiddelbart efter skaden, såfremt det er vurderet, at der er tale om en isoleret skade på AC-leddet, bør hvile være en afgørende del af behandlingen. En fagperson kan på baggrund af skadens omfang angive de præcise uger, hvor skulderen og AC-leddet skal have ro.

En fysioterapeut vil være afgørende i fasen efter hvilen. Et skræddersyet genoptrænings program, hvor der gradvis skrues op for kompleksiteten hjælper langt de fleste tilbage til den funktion de havde før uheldet.

Undervejs i genoptræningsperioden kan en fysioterapeut eller osteopat via manuel behandling fremskynde resultaterne ved at behandle AC-leddet eller omkringliggende muskler og sener.

Nogle oplever, at de trods en god genoptræning stadig har små mén fra episoden og her kan en osteopat vha. undersøgelse og manuel behandling af nakke, ribben og øvrige regioner mange gange have en positiv effekt på generne.

I tilfælde af at kirurgi er påkrævet vil en fysioterapeut ligesom ved den konservative tilgang være en vigtig sparringspartner, når skulderen har fået tilstrækkelig med hvile.

clockSend email phoneRing til os pinbook tid