Skip to main content

Frossen skulder

En frossen skulder er en skulderlidelse, som resulterer i smerter og udtalt indskrænkelse af skulderens bevægelighed. Ved en frossen skulder opstår en inflammation af skulderens ledkapsel, men årsagen til at inflammationen opstår er endnu ukendt. En succesfuld behandling af en frossen skulder kræver tålmodighed hos både klienten og behandleren og påvirker som regel den skadeslidte enormt undervejs i forløbet.

BESTIL EN TID

Lignende diagnoser

Labrumskade

Supraspinatus tendinit

Skade af AC-leddet

Skulder luksation

Hvad er symptomerne på en frossen skulder?

Symptomerne på en frossen skulder varierer i intensitet. En frossen skulder indeles i tre faser, hvor symptombilledet ændres fra fase til fase.
Den første fase kaldes smertefasen, hvor der gradvis opstår flere og flere smerter. Det er også i smertefasen, at klienten gradvis oplever at bevægeligheden i skulderen mindskes mere og smerte.
Herfra starter frysefasen. I frysefasen er smerterne mere eller mindre ens og skulderens bevægelighed er begrænset, særligt ved løft af armen.
Over tid udskiftes frysefasen med optøningsfasen, hvor der opleves gradvis øget bevægelighed i skulderen i takt med at smerterne aftager.
Det er individuelt hvor lange de forskellige faser varer, men generelt set tager det alt fra 4-12 måneder at komme sig ovenpå en frossen skulder.
Oplever man skuldersmerter kan en fysioterapeut, osteopat eller læge via en grundig undersøgelse afgøre hvor vidt der er tale om en frossen skulder eller om skuldersmerterne opstår på en anden baggrund. Dette er afgørende, da behandlingen af en frossen skulder bør være meget anderledes ift. andre skulderlidelser.

Hvordan behandles en frossen skulder?

Behandlingen af en frossen skulder bør tilpasses de enkelte faser i diagnosen. Der stor forskel på i hvilken fase man befinder sig og fejl behandling i faserne kan føre til forværring af symptomerne og en dårligere prognose.

Generelt set handler det om at reducere smerterne og gradvis forbedre bevægeligheden, når faserne tillader det.

En fysioterapeut spiller en vigtig rolle i behandlingen af en frossen skulder. Der vil igennem faserne være brug for forskellige specifikke øvelser, som kan hjælpe klienten videre fra en fase til anden.

Afhængig af hvilken fase man befinder sig i bør træningen bestå af afspændingsøvelser, mobilitetsøvelser og styrketræning.

En osteopat eller fysioterapeut kan undervejs i forløbet behandle gener som opstår, når skulderen er så påvirket som den er ved en frossen skulder. Dette kunne være muskulære spændinger, hovedpine og lignende.

Særligt i den sidste fase kan manuel behandling have en direkte indflydelse på en frossen skulder, hvorfor der i denne fase bør intensiveres både med manuel behandling og træningsøvelser.

Helt generelt er rådgivning vigtigt, så man undervejs i forløbet har en forståelse for hvorfor kroppen reagerer som den gør og hvad man bør fokusere på med hensyn til træning og hverdags aktiviteter.

clockSend email phoneRing til os pinbook tid