Skip to main content

Menisk skade

Menisken er en yderst vigtig bruskstruktur i knæet, som fungerer som støddæmper og er med til at afbløde slag og stød, når vi går, løber, hopper og vægtbærer i det hele taget. Desværre er meniskskader en relativ hyppig årsag til knæsmerter. Skaderne kan enten opstår akutte eller over tid. De akutte skader opstår som regel ifm. vrid under sport eller anden fysisk aktivitet, mens de skader som sker over tid er et resultat af aldring og slid. Vi har to menisker, en udvendig og en indvendig og begge kan blive beskadiget, hvorfor smerterne ved en menisk skade kan være lokaliseret forskellige steder i knæet.

BESTIL EN TID

Lignende diagnoser

Baker’s cyste

Ledbåndsskade

Forreste korsbåndsskade

Løberknæ

Hvad er symptomerne på en meniskskade?

Symptomerne på meniskskade er meget forskellig, da flere faktorer spiller ind. Man kan beskadige menisken på forskellige måder, der kan være tale om den indvendige eller udvendige menisk og så er det selvfølgelig også afgørende hvor lang tid man har rendt rundt med smerterne og om der er andre associerede problematikker som f.eks. slidtage i knæet.

Smerte er det mest almindelige symptom. Smerterne varierer afhængig af hvilken menisk som er beskadiget og smerteintensiteten kan også være meget forskelligt.

De fleste mennesker oplever hævelse i og omkring knæet ifm. en meniskskade. Ved akutte meniskskader optræder hævelsen ikke umiddelbart efter skaden er sket, men snarere et døgn eller to senere.

Ved en skade på menisken vil der med stor sandsynlighed være nedsat mobilitet. Det skyldes dels hævelse, men også smerter, som simpelthen begrænser den skadeslidte i at bøje og strække knæet som normalt.

I nogle tilfælde kan man opleve en decideret låsning af knæet, hvilket er meget smertefuldt og ubehageligt.

Da meniskens funktion er at stødabsorbere vil det typisk være vægtbærende aktiviteter som giver flest smerter. Meniskskader kan optræde isoleret, men vil i nogle tilfælde ske sammen med andre skader såsom MCL-skader eller korsbåndsskader, hvorfor man ved mistanke om en meniskskade bør blive undersøgt af fysioterapeut, osteopat eller læge for at få stillet den rette diagnose.

Hvordan behandles en meniskskade?

Behandlingen af en meniskskade er individuel og afhænger af omfanget af skaden, alder og fysisk aktivitetsniveau. En konservativ tilgang til behandlingen kan I mange tilfælde afhjælpe de mindre meniskskader, mens større og mere omfattende skader oftest behandles kirurgisk med efterfølgende genoptræning hos en fysioterapeut.

I det akutte stadie bør en korsbåndsskade behandles via RICE-metoden, som består af hvile, is, kompression og elevation. Dette er en den mest hensigtsmæssige måde at behandle knæet i den akutte fase.

En fysioterapeut kan ved mindre skader hjælpe med manuel behandling af knæet, samt et individuelt udviklet træningsprogram have god effekt og enten reducere eller fjerne smerterne helt så operation undgås.

De kirurgiske indgreb afhænger af hvordan menisken er beskadiget. I nogle tilfælde kan man med en artroskopi fjerne noget af det beskadiget væv, mens man ved aldrig tilfælde må sy menisken fast til knoglen.

Prognosen er generelt god, men en genoptræning hos fysioterapeut er i begge tilfælde alt afgørende.

Ved meniskskader som er opstået som følge af almen slidtage kan en osteopat have god effekt vha. manuel behandling og undersøgelse af kroppens øvrige regioner mhp. at minimere belastningen af den beskadigede menisk.

clockSend email phoneRing til os pinbook tid