Skip to main content

Slidgigt i knæ

Knæatrose, eller slidgigt som det er kendt som i daglig tale, er en hyppigt forekommende lidelser, som opstår i takt med alderen. Slidgigt kan ramme alle led i kroppen, men knæleddet er det absolut hyppigste og også det led som giver de største gener. I takt med at vi bliver ældre sker der slidtage og når vi taler slidgigt er der mere specifikt tale om en degeneration af brusken i leddet. Brusken har til formål at begrænse belastningen mellem knoglerne og mindske friktion, når vi bruger knæleddet. Den gradvise nedbrydelse af brusk resulterer i bl.a. smerter og nedsat bevægelighed i leddet.

BESTIL EN TID

Lignende diagnoser

Baker’s cyste

Meniskskade

Pes Anserinus smerte

Springerknæ

Hvad er symptomerne på slidgigt i knæet?

Det er meget forskelligt hvordan symptomerne på slidgigt påvirker den enkelte person. Der er flere roller såsom køn, alder og genetik som spiller ind. Der er desuden ingen korrelation mellem mængden er slidtage og de symptomer man oplever. Altså kan klienter, som via røntgen undersøgelse har påvist minimal slidtage døje med store smerter herfra.

Smerte er det hyppigste rapporterede symptom, når vi taler slidgigt. De kan variere fra milde til meget udtalte.

Som regel forværres smerterne i forbindelse med belastning, mens de kan reduceres eller gå helt væk i hvile.

Det er særlig fysisk aktivitet med stød og vægtbæring som giver anledning til smerter, mens ikke-vægtbærende aktivitet som eksempelvis cykling kan have en positiv indflydelse på smerterne.

En stor del af folk med slidgigt oplever stivhed i knæet, særligt om morgenen eller ved længere tids hvile.

I nogle tilfælde opleves der hævelse omkring knæet, særligt efter fysisk belastning, men det gælder dog langt fra alle.

Hvad er behandlingen af slidgigt i knæet?

Behandlingen af slidgigt i knæet afhænger som altid af den specifikke sag, samt karakteristika for den person, som døjer med smerterne. Særligt alder, klientens fysiske forfatning og vægt spiller en afgørende rolle for behandlingsstrategien. Vi ved, at slidgigten over tid vil forværres, men det behøver smerterne ikke såfremt det håndteres korrekt.

Da slidgigt opstår som følge af slid på leddet ønsker man altid at reducere mængden af slid. Dette kan gøres via justering af den fysiske aktivitet som udføres af klienten.

Vægttab er også en effektiv måde at reducere belastning af knæleddet, hvorfor dette kan være en effektiv behandlingsmetode mod netop slidgigt.

En fysioterapeut vil ofte tilgå slidgigt ved hjælp af træning, da der i dag findes utrolig god forskning på, at styrketræning og stabilitetstræning i langt størstedelen af tilfælde kan reducere eller fjerne smerterne helt.

Det er dog afgørende, at træningen tilpasses til den specifikke klient, da der kan være forskellige overvejelser som spiller ind i udarbejdelsen af programmet.

I udtalte tilfælde, hvor genoptræning og andre tiltag ikke har haft effekt kan kirurgi være en løsning. Her vil en udskiftning af de beskadigede dele af leddet for mange være en effektiv behandling.

For det mest optimale forløb efter en operation er genoptræning og vejledning hos en fysioterapeut dog afgørende efter en operation.

clockSend email phoneRing til os pinbook tid