Skip to main content

En del af Danmarks bedste CSGO-hold

Kasper har siden starten af 2021 været involveret i Esport. Hans rejse startede på det danske hold Heroic, hvor han i starten via ansættelse som osteopat varetog og optimerede spillernes fysik. I dag er han ved siden af sit ejerskab i Efficax ansat som sportsdirektør hos Astralis. Kasper har derved et dybdegående kendskab til Esport og ved, hvad der kræves inden for gaming.

BESTIL EN TID

Skader i Esport

I 2020 lancerede man det til dato største tværsnitsstudie inden for Esport. I alt deltog 188 danske Esportsudøvere i alderen 15-35 år. Undersøgelsen viste, at 42% af alle Esportsatleter lider af smerter i bevægeapparatet. Størstedelen af smerterne stammer fra områder som håndled og skulder, mens en stor del også led af nakke- og rygsmerter. Tidligere forskning har desuden allerede konkluderet, at lange spil sessioner er en stor risikofaktor for at unge udvikler smerter.

E-sports spillere med smerter i bevægeapparatet rapporterede desuden hyppige søvnproblemer. Dette til trods var det kun 26%, som havde søgt lægehjælp, mens 16% regelmæssigt benyttede sig af smertestillende medicin.

Hos Efficax ønsker vi, at alle med smerter skal søge kvalificeret hjælp – også når smerterne stammer fra computerspil. Derfor vil vi målrettet arbejde mod, at Esportsklubber og hold har større fokus på, at langt flere søger hjælp, samt at brugen af smertestillende medicin nedsættes gennem fysioterapeutisk og osteopatisk behandling.

Typiske esportsskader, som vi bl.a. behandler

Spændingshovedpine

Tennisalbue

Akutte rygsmerter

Discus prolaps

Sundhed i Esport

At leve sundt er et vigtig aspekt for at kunne præstere, når det virkelig gælder. Derfor er det også naturligt, at fysioterapeuter og osteopater spiller en rolle i Esport. Der er endnu ikke mange hold, som har implementeret dette tiltrods for den åbenlyse vigtighed. Sundhed kan ikke deles op og består af mange vigtige elementer, som ofte påvirker hinanden. Den fysiske del hænger sammen med den mentale del, hvilket til sammen udgør forudsætningerne for at kunne udvikle sig og præstere. Derfor arbejder Kasper i tæt samspil med andre specialister for at skabe de rette betingelser for sundhed hos Astralis’ esportsudøvere.

Fysisk træning og Esport

Der er mange fordele ved at dyrke fysisk træning, hvis man drømmer om at blive så god til gaming som overhovedet muligt. Når vi kigger på hvad fysisk træning kan have af direkte indflydelse for dit spil, så er det værd at fremhæve øget koncentration, kognitive funktioner og hukommelse. Derudover, vil fysisk træning også have en direkte indflydelse på den almene sundhed og således mindske risikoen for livsstilssygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes, som ellers ofte er associeret med inaktivitet. Dernæst er der god evidens for at fysisk træning kan minimere risiko for stress og depression, samt forbedredin søvnkvalitet. Alle områder som er essentielle for mennesker – men i særdeleshed Esportsudøvere.

Dit barn må ikke få ondt af gaming

Er det usundt for mit barn at spille computer?

Der er intet, der tyder på, at det er usundt for dit barn at spille computerspil, så længe fysisk aktivitet stadig er en væsentlig del af dit barns hverdag.

Bliver mit barn asocial af at spille computer?

Computerspil er i dag langt mere socialt, end man måske skulle gå og tro. Mange spil, f.eks. Counter-Strike, er et holdspil, som kræver store sociale kompetencer samt teamwork.

Hvordan sikrer jeg, at mit barn får nok fysisk aktivitet?

En mulighed kunne være, at dit barn startede med fysisk e-sportstræning hos Efficax. Vi har erfaring med at målrette både en til en eller gennem holdtræning til computerspillere. Her arbejder vi både med den almene fysiske form og med øvelser, som kan forbedre dit barn i dets computerspil samtidig.

clockSend email phoneRing til os pinbook tid