Skip to main content
Viden

Oculomotorius – 3. kranienerve

By October 27, 2022September 27th, 2023No Comments

Oculomotorius – 3. kranienerve (CN 3)

Oculomotorius er den 3. kranienerve (CN 3). Nervens funktion er at forsyne de fleste af øjets muskler. Da nerven forsyner størstedelen, men ikke alle, de muskler som bevæger øjet er det vigtige at undersøge om der er specifikke bevægelser af øjet, som ikke fungerer som de bør.

De muskler, som forsynes af Oculomotorius er:

  • Rectus Medialis
  • Rectus Superior
  • Rectus Inferior
  • Inferior Obliquus
  • Levator Palpebrae Superioris
  • Sphincter Pupillae
  • Musculus Cilliaris

De øvrige muskler i og omkring øjet forsynes af Trochlearis (CN 4) og Abducens (CN 6).

En skade på Oculomotorius kan lede til forskellige typer af synsforstyrrelser. Ofte kommer det til udtryk ved symptomer som dobbeltsyn, udvidede pupiller og tab af evne til at stille skarpt. Udover at styre øjets bevægelser er det også Oculomotorius som forsyner den muskel som bl.a. mindsker vores pupil, når vi f.eks. udsættes for skarpt lys. Det at se et objekt skarpt er noget som de fleste tager for givet. Ikke desto mindre ville det være umuligt uden Oculomotorius, da den forsyner musklen som akkommodere øjet.

En skade på Oculomotorius kan lede til diverse “almindelige symptomer” såsom hovedpine, koncentrations-besvær m.m. Derfor skal man reagere, når man oplever den type symptomer. Ved mistanke om skade på Oculomotorius udfører vi altid en række test, som skal bekræfte eller afkræfte mistanken. Dette indkluderer bl.a. test af øjets bevægelser.

Leave a Reply

clockSend email phoneRing til os pinbook tid