Skip to main content

Viden om musklerne – Quadratus Lumborum

Quadratus Lumborum er en muskel som ofte undersøges; både ved lokale rygsmerter, men også ved smerter, hvor vi mistænker, at en såkaldt “kæde” er i spil. Selvom muskler anatomisk set opdeles, arbejder muskler sammen i kæder om at udføre en given funktion. Når vi eksempelvis tester en klients evne til at bevæge sig, er vi opmærksomme på hvilke funktioner Quadratus Lumborum besidder. Som følge af begrænset bevægelse vil ikke kun Quadratus Lumborum blive undersøgt, men også en række andre muskler, som den arbejder sammen med. På den måde bliver vi i stand til at afgøre, hvor problemstillingen stammer fra.

Selvom Quadratus Lumborum primært har funktioner relateret til ryggen, kan den i nogle tilfælde også hjælpe til i hoften. Normalt stabiliseres vores bækken og hofte primært af vores “Gluteus Medius”, men ved manglende styrke eller aktivering af denne, søger kroppen som oftest en kompensation vha. af f.eks. Quadratus Lumborum. Således kan et hofteproblem, som skyldes en svækket Gluteus Medius på sigt udvikle sig til at rygproblemer, hvor Quadratus Lumborum overbelastes, fordi den både skal agere ryg og hoftemuskel.

Quadratus Lumborum udspringer fra kanten af vores bækken (“Crista Iliaca”), hvorfra den forløber sig i retning af det nederste ribben (“Ribben 12”). Udover det, så hæfter den på tværtappene langs de fem lændehvirvler (“L1-L5”). Grundet dens forløb er musklen formet som en slags uregelmæssig firkant. Musklen er vigtig både når det kommer til funktionen af vores ryg, bækken og hofte. Musklen er også i stand til at lave et hofte opdrag og fiksere det 12. ribben ved forceret udånding. De forskellige funktioner afhænger af hvilke muskelfibre som arbejder, samt om det kun er Quadratus Lumborum på den ene side eller på begge sider som er aktiv. Er det kun den højre som arbejder, vil musklen udføre en sidebøjning af ryggen mod højre. Arbejder de begge vil der ske en bagoverbøjning.

Quadratus Lumborum spiller som oftest en større eller mindre rolle, når man er plaget af rygsmerter. Derfor er det ved undersøgelse af enhver rygproblematik relevant at undersøge i hvilket omfang musklen er involveret.

Leave a Reply

clockSend email phoneRing til os pinbook tid