Skip to main content

Viden om muskler – Supraspinatus

Langt størstedelen af problemer relateret til Supraspinatus være betinget af en inflammatorisk tilstand. Derfor bør man vurdere hvilke komponenter, som kan forhindre kroppens egen helingsproces.

Man bør blandt andet undersøge blod- og nerveforsyning, skulderens ledmobilitet, herunder også kraveben, skulderblad, brystben og brystryg, som alle har direkte eller indirekte indflydelse på skulderens funktion. Når der er tale om inflammation bør man også overveje vigtige organer som lunger og hjerte, som forsyner kroppen med blod og ilt, som har en vigtig funktion i nedkæmpelse af inflammation.

At arbejde med eksempelvis blodforsyningen til Supraspinatus kræver en god anatomisk forståelse. Arterien/blodkaret, som forsyner musklen hedder “suprascapular arterie” og er en gren som udspringer fra et større blodkar i vores hals, “Thyrocervical trunk”. En optimal blodforsyning kræver fri passage, så for at optimere blodforsyningen til Supraspinatus, vil vi ofte arbejde med netop hals-regionen og kravebenet, da blodforsyningen til musklen stammer derfra.

Supraspinatus er en del af “rotator cuffen” – og som det ses på billedet øverst oppe – en relativ lille, men vigtig muskel i skulderen. Musklens funktion er løft af armen – særligt de tidlige grader af bevægelsen. Den udspringer fra en fordybning i vores skulderblad, hvorefter den forløber sig til overarmsknoglen, hvor den hæfter. I dens forløb fra skulderblad til overarmsknogle løber den under knoglefremspringet “Acromion”. Det er under Acromion, at mange problemer opstår.

Langt de fleste Supraspinatus-problematikker er ganske ufarlige – omend irriterende, smertefulde og til tider kraftig funktionsnedsættende. Uden en grundig undersøgelse kan det dog ikke altid differentieres fra discus prolaps i nakken, smerter fra kravebenet eller bicepssenen.

Leave a Reply

clockSend email phoneRing til os pinbook tid